Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w czwartek wyrok przeciwko Polsce ws. braku gwarancji równego...
Lex/Lex
18.03.2011
Sejm skierował komisyjny projekt nowelizacji ustaw o podatkach PIT i CIT do komisji finansów...
Lex/Lex
18.03.2011
Senat bez poprawek przyjął nowelę Prawa o notariacie. Przewiduje ona, że postępowania dyscyplinarne...
Lex/Kancelaria
18.03.2011
Samorządy, które nie przekształcą szpitali w spółki, będą musiały pokrywać ich ujemne wyniki...
Lex/Lex
18.03.2011
Trybunał Sprawiedliwości UE częściowo unieważnił w czwartek wydany w 2008 r. zakaz połowów...
Lex/Lex
18.03.2011
Sejm poparł w piątek poprawki Senatu wprowadzające do nowelizacji ustaw o uczelniach opłaty za...
Lex/Lex
18.03.2011
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego analizuje, czy polskie instytucje finansowe będą miały obowiązek...
Lex/Lex
18.03.2011
Umowy na czas określony powyżej 24 miesięcy zawarte pod rządami przepisów antykryzysowych nie...
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
Włochy wygrały w piątek przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, który rozpatrywał...
Lex/Lex
18.03.2011
Sześć zmian do własnej wersji projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych przesłał wczoraj do...
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
Oskarżeni o manipulację kursem kontraktu na WIG20 w 2004 r. stanęli po wielu latach przed sądem....
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
Nie wiadomo, czy rząd przedstawi w tej kadencji projekt ustawy reformującej system emerytalny służb...
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
Senat bez poprawek przyjął nowelę Prawa o notariacie. Przewiduje ona, że postępowania dyscyplinarne...
Lex/Lex
18.03.2011
Ponad 50 proc. przedsiębiorców nie korzysta z uproszczeń w zakresie VAT wynika z badania...
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumentów pracuje nad projektem przepisów, mających na celu...
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
W przypadku zobowiązania podatkowego powstającego z mocy samego prawa dzień doręczenia decyzji...
Anna Dudrewicz
18.03.2011
Złamanie prawa o zamówieniach publicznych to od kilku lat najczęstsza przyczyna kierowania przez...
Anna Stańczuk
18.03.2011
Ministerstwo Finansów rozważa możliwość wprowadzenia przejściowego zwolnienia z podatku VAT usług...
Lex/Lex
18.03.2011
Sejmowa komisja finansów zgodziła się w czwartek m.in. na to, by ciastka, których termin minimalnej...
Lex/Lex
18.03.2011
Wzmocnienie praw procesowych i pozaprocesowych ofiar przestępstw oraz opracowanie projektu...
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
W środę odbyła się debata na temat zmian w procedurze cywilnej. Celem podjęcia nowelizacji kodeksu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.03.2011
Marta K. została brutalnie pobita i uduszona. Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia wewnętrzne....
Krzysztof Sobczak
18.03.2011
Gminy są odpowiedzialne za oświetlenie przebiegających przez nie dróg krajowych. Obowiązek ten...
Lex/Lex
18.03.2011
Senat może zająć się rządowym projektem zmian w systemie emerytalnym na posiedzeniu rozpoczynającym...
Lex/Lex
18.03.2011
O wstrzymaną przez rząd reprywatyzację może upomnieć się Europejski Trybunał Praw Człowieka w...
Krzysztof Sobczak
17.03.2011
Stare, najwyższe opłaty roczne za użytkowanie wieczyste też można zmniejszać, jeżeli nastąpi trwała...
Krzysztof Sobczak
17.03.2011
Rozporządzenie ograniczające zaciąganie zobowiązań przez samorządy jest naruszeniem zasad...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2011
Prawnicy
Senat wprowadził w czwartek zgłoszone przez senatorów PO poprawki do noweli ustawy medialnej, które...
Lex/Lex
17.03.2011
Z raportu unijnego The Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the European Union...
Krzysztof Sobczak
17.03.2011
Rynek
Kilkadziesiąt poprawek zgłosili w czwartek senatorowie do noweli ustawy medialnej. Propozycje PO...
Lex/Lex
17.03.2011