Adam Bochentyn

Absolwent Wydziałów: Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego UG (jako asystent) oraz pełni funkcję prezesa Fundacji „Ośrodek Analiz Polityczno – Prawnych”. Przygotowuje obecnie rozprawę doktorską z zakresu postępowania administracyjnego.

Artykuły autora

Dotacja przedszkolna jedynie na dzieci do lat 5

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy regulujące udzielanie dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (tzw. dotacji przedszkolnej) odnoszą się jedynie do dzieci w wieku do lat 5.

19.05.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    114