Adam Bochentyn

Artykuły autora

Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa określa szczegółowy zakres miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz wskazuje zakres i formę wizualizacji ustaleń tego planu.

29.07.2016
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    115