Adam Bochentyn

Artykuły autora

Zmiana granic niektórych gmin i miast

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów dokonała zmiany granic niektórych gmin i miast oraz nadała niektórym miejscowościom status miasta. Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

22.08.2016

Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy wyłączają spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi. Uchylają także istotne ograniczenie dotyczące hipoteki na nieruchomości...

19.08.2016

Nowe przepisy dotyczące centralnej ewidencji kierowców

Samorząd terytorialny

Minister Cyfryzacji określił sposób przekazania kopii wpisów z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego do centralnej ewidencji kierowców oraz wzór wniosku o udostępnienie danych z...

19.08.2016
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    115