Adam Bochentyn

Artykuły autora

Świadczenia rodzinne: opublikowano wzory oświadczeń

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz....

02.02.2012

Rodzic adopcyjny musi przejść szkolenie

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka (Dz. U z 2011, Nr...

25.01.2012
1    107  108  109  110  111  112  113  114  115    115