Adam Bochentyn

Artykuły autora

Nowe formularze w sprawozdaniach statystycznych

W dniu 10 maja 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz...

10.05.2012

Opłaty ewidencyjne bez zmian

Samorząd terytorialny

W dniu 26 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447), określające wysokość opłaty...

09.05.2012
1    103  104  105  106  107  108  109  110  111    115