Adam Bochentyn

Artykuły autora

Nie wszystkie sprawy wymagają prowadzenia metryk

Samorząd terytorialny

Od 7 marca istnieje obowiązek prowadzenia metryk spraw administracyjnych. Istnieją jednak sprawy, o prostym i powtarzalnym charakterze, dla których prowadzenie metryk jest niezasadne. Rozporządzenie...

19.03.2012
1    106  107  108  109  110  111  112  113  114    115