Adam Bochentyn

Artykuły autora

Uregulowano przekazywanie danych pomiędzy rejestrami

Samorząd terytorialny

W dniu 29 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i...

12.04.2012
1    104  105  106  107  108  109  110  111  112    115