Adam Bochentyn

Artykuły autora

Opisy kształcenia w zawodach opublikowane

Samorząd terytorialny

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. Poz. 184). Akt zawiera opisy kształcenia we...

06.03.2012

Uzupełniono wykaz stanowisk pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uzupełniło wykaz stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska, asystenta rodziny (samorząd gminny)...

01.03.2012
1    107  108  109  110  111  112  113  114  115    115