Podmioty zagraniczne też będą stosować JPK

Spółka zagraniczna będąca dużym przedsiębiorcą, która dokonuje transakcji na terytorium Polski, na potrzeby prowadzenia ewidencji dla celów VAT w Polsce powinna od 1 lipca 2016 r. generować Jednolity...

27.06.2016

PKPiR może być prowadzona w Excelu

Nic nie stoi na przeszkodzie, by PKPiR prowadzona była w programie excel. Konieczne jest jednak pisemne opisanie programu. Jednym z warunków uznania księgi za prawidłową jest bowiem określenie na...

21.06.2016