Stowarzyszenie też przekaże Jednolity Plik Kontrolny

Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS, niebędące przedsiębiorcą i niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie od 1 lipca 2016 r. zobowiązane do...

11.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski