NSA: Ochrona środowiska morskiego z 0-proc. VAT

W stanie prawnym obowiązującym w latach 2011 i 2012 usługami polegającymi na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego, służącymi zachowaniu w stanie niepogorszonym już istniejących...

12.12.2017

Stawki VAT. Tortilla tortilli nierówna

Polski ustawodawca miał prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki w postaci daty ważności, która nie przekracza 45 dni.

11.12.2017

Dieta dla zleceniobiorcy kosztem firmy

Kwoty wypłacane zleceniobiorcom za czas przebywania w podróżach będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy, gdy konieczność ich poniesienia wynika z zawartych umów potwierdza...

07.12.2017

NSA: terapia komórkami macierzystymi zwolniona z VAT

Przeprowadzenie procedury medycznej z wykorzystaniem komórek macierzystych należy traktować jako usługę mającą na celu polepszenie zdrowia pacjenta, która korzysta ze zwolnienia z VAT - stwierdził...

06.12.2017