NSA: Nagroda za talent z podatkiem

Pieniężna nagroda przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne podlega opodatkowaniu orzekł Naczelny Sad Administracyjny.

10.05.2018

NSA: Postępowanie o zachowek zawiesza przedawnienie

Skoro postępowanie o wypłatę zachowku trwało, to nie można było jednoznacznie ustalić podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji właściwym było zawieszenie postępowania...

09.05.2018

NSA: Podatek od nadwyżki wartości, nie od czynności

Podstawę opodatkowania w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności kilku nieruchomości stanowi zawsze sumaryczna różnica między wartością praw przysługujących podatnikowi od wszystkich...

07.05.2018

WSA: Samo sprawowanie opieki nie wystarczy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyjaśnił, że dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej niezbędnym warunkiem jest uprzednie zawarcie umowy o opiekę w formie szczególnej, gdyż okoliczności...

03.05.2018

WSA: Można wzywać jednym pismem w kilku sprawach

Za uprawnione należy uznać działanie organu podatkowego, który po nieskutecznym wezwaniu w jednym piśmie pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych kilku odwołań poprzez przedłożenie...

01.05.2018

NSA: Skoro nie ma VAT, to musi być PCC

Udzielenie pożyczki jednorazowo bez znamion zamiaru powielania takiego działania nie może podlegać opodatkowaniu VAT. Tym samym umowę pożyczki należy opodatkować PCC- orzekł Naczelny Sąd...

26.04.2018