Przybicie i zapłata wystarczą do zwolnienia z PIT

Podatnik nie może stracić prawa do ulgi mieszkaniowej, dlatego, że sąd wydał później postanowienie w sprawie przysądzenia własności nieruchomości. Tak wynika z wyroku NSA z dnia 14.06.2017 r.

21.08.2017

Notariusz nie zapewni zwolnienia z PIT

Od odszkodowania otrzymanego na podstawie zawartej w toku procesów ugody sporządzonej w formie aktu notarialnego trzeba zapłacić podatek. Tak wynika z wyroku NSA z 9 czerwca 2017 r.

09.08.2017

Firma wrzuci w koszty laptopa dla menedżera

Spółka może zaliczyć w koszty wydatki na telefon, laptopa czy samochód dla menadżera, jeżeli jest w stanie udowodnić ich służbowy charakter. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w...

19.07.2017

CIT: zysk starej SKA także nie korzysta ze zwolnienia

Dywidendy wypłacane z zysków SKA przez jej następców prawnych podlegają opodatkowane także wtedy, gdy do zmiany formy prawnej doszło przed 1 stycznia 2014 r. Tak wskazał NSA w wyroku z 8 czerwca 2017...

12.07.2017

PIT: sposób płatności za wycieczkę ma znaczenie

Gdy organizator wycieczki wystawi faktury imienne dla każdego uczestnika wycieczki oddzielnie, a szkoła jako pracodawca dofinansuje pracownikom koszt wycieczki, to świadczenie pracodawcy na rzecz...

10.07.2017