NSA: Organy muszą kierować się zasadą symetrii

Dla zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku konieczne było przed jego upływem doręczenie podatnikowi postanowienia naczelnika urzędu skarbowego - orzekł Naczelny Sąd...

25.04.2018

NSA: Bez centralizacji gmina nie odzyska VAT

Gmina musi być zcentralizowana, aby móc uzyskać zwrot VAT. Fiskus ma obowiązek ją to tego wezwać. W przeciwnym wypadku ma prawo zostawić sprawę bez rozpoznania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.04.2018

WSA: Ochrona musi dotyczyć także zwrotu VAT

Zakres ochrony wynikający z uzyskanej przez podatnika interpretacji indywidualnej nie ogranicza się jedynie do braku obowiązku zapłaty podatku należnego, ale powinien też obejmować prawo do...

23.04.2018

NSA: Zagraniczny dochód dziecka pozbawi rodziców ulgi

Jeśli dziecko zarobi ponad wyznaczony próg, to bez znaczenia pozostaje okoliczność miejsca osiągnięcia tego dochodu. Z ulgi rodzic nie będzie mógł skorzystać - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny....

20.04.2018

Nie odliczysz VAT od paliwa, gdy płacisz kartą

VAT

Rozliczenie paliwa do samochodów z wykorzystaniem kart paliwowych od dawna stanowi bodaj najpopularniejszy sposób organizacji zakupu paliwa przez przedsiębiorców. System kart paliwowych przynosi...

19.04.2018

NSA: Udział, część i całość to nie to samo

Sprzedaż udziału w nieruchomości rolnej nie podlega zwolnieniu. Zwolnienie z opodatkowania jest przewidziane wyłącznie dla sprzedaży nieruchomości lub ich części - orzekł Naczelny Sąd...

18.04.2018

NSA: podatek od odsetek trzeba zapłacić

Nie można utożsamiać odsetek z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem czy też innym świadczeniem. W przepisach ustawy o PIT brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki ustawowe od...

13.04.2018