W sprawie chodziło o bank, który chciał uatrakcyjnić swoją ofertę dla klientów. W tym celu przekazywał im różne nagrody. Wartość tych prezentów była bardzo różna, a czasami nawet przekraczała limit zwolnienia z PIT (limitem do końca 2017 r. była kwota 760 zł, a obecnie jest to 2 tys. zł). We wniosku o interpretację bank wyróżnił trzy typy swoich akcji promocyjnych.  Po pierwsze, zwraca swoim klientom część wydatków z powrotem na karty kredytowe w ramach systemu cashback. Po drugie, rozdaje bony towarowe i bilety do kina. A po trzecie, bank przewidział dla swoich klientów spłacających terminowo kredyt zwrot jednej lub dwóch rat tego kredytu.

Mając wątpliwość, jak opodatkować tę promocyjne świadczenia bank zadał pytanie fiskusowi, czy będą one podlegać zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT jako nagrody związane ze sprzedażą premiową.

Bank sądził, że wszystkie te świadczenia są związane ze sprzedażą premiową i w konsekwencji podlegają zwolnieniu do wysokości limitu. Natomiast opodatkowaniem  zryczałtowanym 10-proc. PIT jest tylko objęta nadwyżka ponad limit zwolnienia.

Wyższy podatek dla banków

Dyrektor izby skarbowej był jednak odmiennego zdania. W jego przekonaniu, kwota nadwyżki podlega opodatkowaniu, ale nie 10-proc. podatkiem a 19-proc. Fiskus argumentował to tym, że ustawa miała na celu zróżnicowanie opodatkowania nagród i premii przewyższających limit zwolnienia w zależności od tego, jaki podmiot je oferuje.

Stanowisko organu podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który stwierdził, że należy pobierać i odprowadzać 19-proc. podatek od świadczeń otrzymanych od banków w związku z promocjami.

Różne opodatkowania dla bankowych prezentów

Wywody fiskusa i WSA nie były wystarczająco przekonujące. Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym bank przekonywał, że znaczenie ma charakter świadczenia, a nie fakt, kto je wypłaca.

Ostatecznie 5 czerwca br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1335/16) zaaprobował argumentację banku. NSA wskazał, że według art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT 10-proc. podatek od wygranych w konkursach i nagród związanych ze sprzedażą premiową stosuje się do wszystkich podmiotów, które wypłacają takie świadczenia - także do banków. Natomiast art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PIT ma zastosowanie wyłącznie do innych świadczeń wypłacanych przez banki, które nie mają związku ze sprzedażą premiową – wyjaśnił sąd. Przekładając to na realia rozstrzyganej sprawy NSA uznał, że opodatkowaniu 10-proc. podatkiem będą podlegać świadczenia z tytułu moneyback i zwrotu kwoty raty kredytu od nadwyżki ponad limit zwolnienia. Natomiast rozdawanie biletów kinowych i bonów towarowych będzie już opodatkowane 19-proc. podatkiem