W sprawie chodziło o małżonków, którzy sprzedali spółdzielcze mieszkanie własnościowe przed upływem 5 lat od jego nabycia. Jednak nie zapłacili podatku od tej transakcji, ponieważ zdeklarowali się wydatkować uzyskane pieniądze na własne cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat.

Rzeczywiście w ciągu tych dwóch lat uzyskany przychód ze sprzedaży pierwszej nieruchomości został zainwestowany w wybudowanie domu. Jednak budowa miała miejsce na działce należącej wyłącznie do męża, który otrzymał ją od swojej matki w drodze darowizny. Ponadto zezwolenie na budowę zostało wydane na nazwisko męża oraz wszystkie faktury związane z tą budową były wystawiane również na niego.

W takiej sytuacji żona nie była pewna czy jest zwolniona z zapłaty podatku. Zadała o to pytanie fiskusowi. Jednak cały czas była dobrej myśli i powoływała się na orzecznictwo sądów administracyjnych.

Poglądu podatniczki nie podzielił dyrektor izby skarbowej. Organ wskazywał, że podatniczka inwestując w budowę domu na działce należącej wyłącznie do męża nie poniosła wydatków na własne cele mieszkaniowe.

Podatniczka nie poddawała się i konsekwentnie obstawiała przy swoim zdaniu. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazywała, że jeżeli małżonkowie dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wspólnie podejmują inwestycje na gruncie, bądź w budynku stanowiącym majątek odrębny jednego z nich, które są finansowane z dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia wspólnej rzeczy lub prawa, to wolny od podatku dochodowego jest przychód uzyskany z tej sprzedaży przez każdego z małżonków.
WSA (I SA/Bd 927/15) uznał, że podatniczka ma rację. W przekonaniu sądu przyjęcie odmiennego poglądu byłoby nielogiczne. WSA podkreślił, że małżonkowie pozostawali w wspólności majątkowej i przychód ze sprzedaży spółdzielczego mieszkania przeznaczyli na zaspokojenie swoich wspólnych celów mieszkalnych.

Ostatecznie taka argumentacja nie przekonała Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 1066/16). NSA 15 maja br. uchylił wyrok i oddali skargę podatniczki. Sąd kasacyjny zwrócił uwagę na językową wykładnie przepisów traktujących o zwolnieniu podatkowym w tym przedmiocie. Ulgi podatkowej nie można rozszerzać – podkreślił NSA. Podatniczka poniosła wydatki na budowę nie swojego domu.

Co prawda wyrok ten zapadł na tle starych przepisów, ale ta kwestia nie uległa zmianom.

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków Krzysztof Gołębiowski Zarząd majątkiem wspólnym małżonków >>