Wyrok TSUE dotyczył obliczania kwoty podatku akcyzowego należnego od sprzedaży piw smakowych przez Kompanię Piwowarską w Poznaniu.

– Wyrok w polskiej sprawie C-30/17 jednoznacznie potwierdził korzystne dla podatników stanowisko, dotychczas prezentowane przez polskie sądy administracyjne, zgodnie z którym dodawane już po zakończeniu procesu fermentacji syropy smakowe do piwa nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym – mówi Agnieszka Wesołowska, doradca podatkowy i autor ponad 200 komentarzy do unijnych orzeczeń podatkowych dostępnych w programie LEX Prawo Europejskie.

– Wyrok ten, pomimo, że wydany został w oparciu o przepisy, które obecnie już nie obowiązują, pozostaje aktualny również w obecnym stanie prawnym, w którym podstawa opodatkowania, na gruncie przepisu art. 94 ust. 3 obecnie obowiązującej ustawy o akcyzie, również odwołuje się do niezdefiniowanego bliżej w prawie UE stopnia Plato – uważa ekspert. Co więcej, jak podkreśla A. Wesołowska, może on stanowić podstawę zwrotu nadpłaconego podatku, uiszczonego dotąd przez producentów piw smakowych.

LEX Prawo Europejskie >>