Chodziło o opodatkowanie PIT przychodu małoletnich dzieci ze zbycia udziałów w nieruchomości.

W 2009 r. małżonkowie wspólnie nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania. Jakiś czas później mąż zmarł i w 2013 r. sąd rejonowy stwierdził nabycie po nim spadku przez żonę i małoletnie dzieci. Tym samym dzieci stały się współwłaścicielami spółdzielczego prawa własności, tak jak ich matka. Jednak kobieta postanowiła sprzedać mieszkanie i w tym celu zwróciła się do sądu rejonowego, aby ten udzielił zgody na dokonanie takiej czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletnich.

 


Polegało to na tym, że matka sprzedała w imieniu dzieci udział w prawie do lokalu, ale sąd nałożył na nią pewne ograniczenia, takie jak: cena sprzedawanego lokalu nie mogła być mniejsza niż 200 tys. zł, a uzyskane pieniądze miały być w określonej wysokości przeznaczone na spłatę kredytu,  zakup i wyremontowanie nowego mieszkania. Kobieta spełniła wszystkie wymogi sądu. Przy czym wszystkie wydatki zostały udokumentowane na jej imię i nazwisko, ponieważ sąd rodzinny nie wskazał by nabycie lokalu i jego wyremontowanie były udokumentowane również na rachunek dzieci.

Zobacz również: Dziecko zapłaci podatek od dochodu z najmu >>

O niższym PIT warto pomyśleć już dzisiaj >>

Sposób na rozliczenie dochodu małoletnich dzieci

Podatniczka chciała doliczyć dochody małoletnich dzieci ze sprzedaży ich udziałów w starym mieszkaniu do swoich dochodów z tej sprzedaży i złożyć jedno zeznanie PIT-39 na swoje imię i nazwisko na łączną sumę dochodu. Przy czym kobieta chciała rozliczyć kwotę dochodu zwolnionego przy uwzględnieniu, że wszystkie wydatki poczynione w okresie dwóch lat zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT są poniesione przez nią i udokumentowane na jej imię i nazwisko.

 

Jednak dyrektor izby skarbowej w Poznaniu zakwestionował taki sposób rozliczenia w interpretacji indywidualnej. Fiskus twierdził, że skoro sprzedaż udziałów w mieszkaniu małoletnich dzieci przekracza zwykły zarząd i jest potrzebna do tego zgoda sądu rodzinnego, to dochodu z tej sprzedaży nie można doliczyć do dochodów rodzica i wspólnie ich rozliczyć. Organ wskazał, że w takiej sytuacji należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka, przy czym to rodzic je wypełnia i podpisuje. W konsekwencji, podatniczce przysługuje prawo do skorzystania i rozliczenia w jej zeznaniu podatkowym zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, ale wyłącznie w części odpowiadającej uzyskanemu przez nią - a nie przez małoletnie dzieci  - dochodowi ze sprzedaży mieszkania.

Zobacz również: Jak rozliczyć sprzedaż mieszkań? >>

Jak obliczyć podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania? >>

Sądy administracyjne po stronie podatniczki

Pogląd fiskusa nie znalazł jednak aprobaty przed sądami administracyjnymi. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (I SA/Wr 451/16) uznał, że nie zaistniały określone w art. 7 ust. 1 ustawy o PIT wyjątki od reguły doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców. A ponadto organ nietrafnie dopatruje się wyłączenia pobierania pożytku w konieczności uzyskania zgody sądu na sprzedaż nieruchomości.

 


Następnie 5 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3492/16) dodał, że w sytuacji gdy sąd rodzinny zezwala na takie rozporządzenie majątkiem małoletnich dzieci, to nie można mówić, że rodzic nie jest uprawniony do wspólnego rozliczenia.