Co do zasady, małoletnie dzieci nie rozliczają się samodzielnie z urzędem skarbowym. Ich zarobki dolicza się do dochodów rodziców. Wyjątkowo traktuje się tylko dochody z pracy dzieci, stypendia i dochody z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Ważne jest także, czy rodzice korzystają z dochodów dziecka. Jeśli nie, wówczas żadne dochody małoletnich dzieci nie podlegają kumulacji z dochodami rodziców. Dziecko rozlicza się z fiskusem samodzielnie.

Tak też było w sprawie, której dotyczy mawiana interpretacja. Dziecko wynajmowało mieszkanie, które odziedziczyło po ojcu. Cały przychód z najmu wpływał na jego konto. Sąd określił, że środki te mają stanowić zabezpieczenie na jego przyszłość. Matce nie przysługiwało zatem prawo pobierania pożytków z majątku dziecka. Dochodów z najmu nie trzeba więc doliczać do zarobków matki. Podatek od najmu musi zapłacić dziecko. Samo nie może jednak dokonać rozliczenia. Matka, jako opiekun prawny, wypełni PIT i podpisze dokument w imieniu małoletniego dziecka. Na dowodzie wpłaty podatku będzie musiała podać jego PESEL.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.401.2018.2.DP

Zobacz również:
Jak rozliczać najem mieszkania użyczonego od ojca? >>

O niższym PIT warto pomyśleć już dzisiaj >>

Ocieplenie domu da ulgę w PIT >>