Chodziło o firmę doradztwa podatkowego, która chciała kupić samochód. Auto miało zostać całkowicie oklejone logo firmy, jej nazwą, zakresem świadczonych usług i adresem strony internetowej wraz z numerem telefonu. Przy czym spółka planowała, że samochód będzie stanowił jej środek trwały, a użytkować go będą osoby z nią związane tylko na potrzeby działalności gospodarczej. Natomiast miejsce postoju będzie jedynie na parkingu przed siedzibą firmy.

Zobacz również: Jak amortyzować firmowy samochód >>

Sprzedaż samochodu mniej korzystna podatkowo >>

Auto z reklamą – jego wykorzystanie do działalności

Spółka uważała, że oklejony reklamą samochód da jej pełne prawo do odliczenia VAT. Swoje stanowisko chciała potwierdzić interpretacją indywidualną. We wniosku wskazywała, że oklejenie auta wykluczy możliwość jego użycia do innych celów niż niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Taka reklama na samochodzie promuje firmę cały czas, niezależnie od miejsca. A to z kolei już obiektywnie wskazuje na stały związek pojazdu ze spółką – podkreślała podatniczka. W konsekwencji była pewna, że nie ma potrzeby spełniania dwóch warunków z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, czyli ustalenia zasad używania samochodu oraz potwierdzenia tych zasad prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

 


Odmiennego zdania był fiskus. Przy czym przyznał rację spółce, że tak oklejony pojazd będzie pewnego rodzaju jej reklamą. Niemniej jednak taka okoliczność nie daje gwarancji, że samochód będzie wykorzystywany jedynie do celów działalności gospodarczej. Dodatkowo organ interpretacyjny wskazał, że tak oklejony pojazd samochodowy nie staje się w sposób naturalny pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT. Nie jest też pojazdem wymienionym w ustawie o VAT wśród pojazdów samochodowych, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Dlatego spółka, chcąc mieć pełne prawo do odliczenia VAT w tym przypadku, musi spełnić warunki określone w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Regulamin i ewidencja przebiegu muszą być

Racji spółce nie przyznały też sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (I SA/Gd 538/16) uznał, że oklejenie reklamą samochodu jest pewną formą reklamy, jednakże nie wyklucza to możliwości wykorzystania pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ponadto WSA stwierdził, że taka reklama na aucie ma charakter tymczasowy i nie powoduje zmiany zasadniczego przeznaczenia pojazdu, ani nie ma żadnego wpływu na jego konstrukcję.

Zobacz również: Samochody demonstracyjne a odliczenie VAT >>

Czy brak homologacji w samochodzie wpływa na odliczenie VAT? >>

Natomiast 5 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 2045/16) ostatecznie zakończył spór. Sąd potwierdził, że aby móc mówić o pełnym prawie do odliczenia VAT koniecznym jest spełnienie ustawowych warunków, czyli ustalenie zasad korzystania z pojazdu oraz prowadzenie ewidencji przebiegu tego auta. Przy czym NSA wskazał, że fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych.