Podatek od nieruchomości: kontener to nie budynek

Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale...

09.01.2013

Fiskus może nie zaświadczyć

Jeżeli do wydania zaświadczenia potrzebne są inne dane, których organ nie posiada, to uzasadniona jest w takiej sytuacji odmowa wydania zaświadczenia. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Olsztynie...

08.01.2013

SSE: podatnik nie może wybierać terminu zwolnienia

Podatnik nie ma uprawnienia do jednostronnego kształtowania terminu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia na działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (sse). Tak orzekł NSA w wyroku z 5...

31.12.2012

Aport akcji do spółki osobowej nie jest opodatkowany

Wniesienie do spółki osobowej aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością...

17.12.2012

Kompensata wierzytelności wyklucza szybszy zwrot VAT

Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, podatnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...

14.12.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski