Tauron nie odzyska nadpłaty podatku akcyzowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie uwzględnił skargi Tauron Wytwarzanie i nie stwierdził nadpłaty w podatku akcyzowym od sprzedaży energii za 2008 rok - poinformował Tauron w komunikacie....

21.11.2012

Wydatek na spotkanie zawsze jest kosztem reprezentacji

Wydatki na spotkania zawsze będą stanowić koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich. Takie...

20.11.2012

Składka na OC stanowi przychód członka zarządu

Składka płacona przez spółkę na ubezpieczenie wszystkich członków zarządu daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób. Takie stanowisko wynika z wyroku...

19.11.2012

PIT: zamiar nie ma znaczenia

Nie ma znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i...

16.11.2012

VAT od bankowozu nie zawsze można odliczyć w całości

Aby w pełnej wysokości odliczyć podatek naliczony związany z zakupem bankowozu, pojazd ten winien służyć takiej działalności opodatkowanej podatnika, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest...

15.11.2012

Podatnik nie obroni się przed wynikiem kontroli

Jeśli wynik kontroli wskazuje wyłącznie stwierdzone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z 26...

15.11.2012

Hipoteka ma wpływ na wysokość podatku od darowizny

Jeżeli hipoteka przewyższa wartość nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

09.11.2012

NSA zakończył spór o akcyzę od smarów

Polski ustawodawca, wprowadzając podatek akcyzowy na oleje smarowe, nie naruszył unijnych regulacji. Takie stanowisko wynika z uchwały siedmiu sędziów NSA z 29 października 2012 r.

07.11.2012