Fiskus może żądać od kontrahenta nie tylko faktur

Organ podatkowy może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą, przedstawienia wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich...

11.12.2012

Komornikowi także należy się wynagrodzenie

Komornikowi sądowemu będącemu płatnikiem należy się wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 30...

03.12.2012

Kara umowna nie jest wyłączona z przychodów

Brak jest podstaw do przyjęcia, iż kwota kary umownej podlega, na mocy art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, wyłączeniu z przychodów podatkowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 30...

29.11.2012

"Możliwość" nie jest opodatkowana

W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Takie stanowisko wyraził WSA we Wrocławiu w wyroku z 19...

29.11.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski