Aport akcji do spółki osobowej nie jest opodatkowany

Wniesienie do spółki osobowej aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością...

17.12.2012

Kompensata wierzytelności wyklucza szybszy zwrot VAT

Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, podatnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...

14.12.2012

Fiskus może żądać od kontrahenta nie tylko faktur

Organ podatkowy może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą, przedstawienia wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich...

11.12.2012

Komornikowi także należy się wynagrodzenie

Komornikowi sądowemu będącemu płatnikiem należy się wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 30...

03.12.2012

Kara umowna nie jest wyłączona z przychodów

Brak jest podstaw do przyjęcia, iż kwota kary umownej podlega, na mocy art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, wyłączeniu z przychodów podatkowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 30...

29.11.2012

"Możliwość" nie jest opodatkowana

W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Takie stanowisko wyraził WSA we Wrocławiu w wyroku z 19...

29.11.2012