Hipoteka ma wpływ na wysokość podatku od darowizny

Jeżeli hipoteka przewyższa wartość nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego zniesienia współwłasności, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

09.11.2012

NSA zakończył spór o akcyzę od smarów

Polski ustawodawca, wprowadzając podatek akcyzowy na oleje smarowe, nie naruszył unijnych regulacji. Takie stanowisko wynika z uchwały siedmiu sędziów NSA z 29 października 2012 r.

07.11.2012

Auto zastępcze pozostaje towarem handlowym

Samochody nabyte do dalszej odsprzedaży, wykorzystywane wcześniej do jazd próbnych lub jako auta zastępcze zachowują walor towarów handlowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 4...

30.10.2012

Biegły bada ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

29.10.2012

KŚT nie decyduje o opodatkowaniu wyrobiska górniczego

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa wg Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), nie jest wystarczający do tego, by uznać je w...

25.10.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski