Sąd polubowny zapłaci VAT

Działalność sądu polubownego powołanego przez organizację samorządu zawodowego architektów podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług.

09.10.2012

Administrowanie ZFŚS nie podlega VAT

Czynności podejmowane przez pracodawcę w ramach ZFŚS na rzecz osób uprawnionych, finansowane w części przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu, nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego...

03.10.2012

Podatnik powinien sprawdzić swojego kontrahenta

Do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego istotne jest ustalenie, że na podstawie obiektywnych okoliczności powinien wiedzieć, że transakcje, w których uczestniczy stanowią...

03.10.2012

Badanie zatrzymanych przez policję bez VAT

Usługi polegające na badaniu osoby zatrzymanej przez policję, a następnie wydaniu zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach medycznych do umieszczenia tej osoby w pomieszczeniu dla osób...

28.09.2012

Warunki formalne nie decydują o zwolnieniu podatkowym

Pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 proc., skoro zwrócił podróżnemu podatek, ale nie dopełnił warunków formalno administracyjnych, powoduje obciążenie podatnika podwójną kwotą podatku....

28.09.2012