Ze zwolnienia korzystają tylko przychody beneficjenta

Otrzymywane na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie w części finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46...

23.01.2013

Ulga meldunkowa obejmuje także udział w gruncie

Zwolnieniu z opodatkowania w oparciu o ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, jak i...

18.01.2013

Na jubileusz ...zaliczka i podatek

Na podstawie ceny zakupu usługi (jako pakietu) i przy uwzględnieniu liczby z niej korzystających jest możliwe ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia . Takie stanowisko wynika z...

17.01.2013

NSA: przesłuchanie nie zawsze musi być powtórzone

Włączenie do materiału dowodowego protokołów przesłuchań świadków z innych postępowań nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA w Warszawie z 16...

16.01.2013

Środki z ZFŚS dają prawo do odliczenia VAT

Przeznaczenie środków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na działalność opodatkowaną nie przekreśla prawa do odliczenia VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 22 listopada 2012 r.

11.01.2013