Przedsiębiorca nie musi być podatnikiem

Podatkiem od nieruchomości opodatkowana jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ten nie musi być jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości. Takie...

11.09.2012

Placówka opiekuńcza to nie budynek mieszkalny

Budynek placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, chorym lub w podeszłym wieku nie jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z...

07.09.2012

Składki przeznaczone na opłatę są zwolnione z podatku

Dochody stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu...

07.09.2012

Badania kliniczne nie są zwolnione z VAT

Usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie są zwolnione z VAT. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z 20 czerwca 2012 r.

31.08.2012

Wpłaty na fundusz remontowy nie są fakturowane

Brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy, nawet po...

27.08.2012

Od ukradzionych towarów można odliczyć VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z...

23.08.2012

VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

22.08.2012