Prawa autorskie nie dotyczą wizerunku

Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za...

17.09.2012

Fiskus nie może sam podzielić ulgi na dziecko

Jednostronne dokonanie przez któregoś z rodziców zmiany proporcji podziału kwoty ulgi na dziecko nie upoważnia organu podatkowego do dokonania podziału tej proporcji w częściach równych. Takie...

14.09.2012

Certyfikaty inwestycyjne są jak pieniądze

Certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku wniesienia do funduszu inwestycyjnego udziałów spółki stanowią przychód, który należy opodatkować w dniu przeniesienia praw do udziałów na fundusz. Takie...

13.09.2012

Sam rachunek nie daje prawa do ryczałtu

Jeżeli kwota należności wypłacana jest na podstawie rachunku a nie na podstawie zawartej umowy, to nie jest spełniony warunek do zastosowania ryczałtu. Takie stanowisko wynika z interpretacji...

12.09.2012

Przedsiębiorca nie musi być podatnikiem

Podatkiem od nieruchomości opodatkowana jest budowla znajdująca się w posiadaniu przedsiębiorcy, przy czym przedsiębiorca ten nie musi być jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości. Takie...

11.09.2012

Placówka opiekuńcza to nie budynek mieszkalny

Budynek placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, chorym lub w podeszłym wieku nie jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z...

07.09.2012

Składki przeznaczone na opłatę są zwolnione z podatku

Dochody stowarzyszenia pochodzące, ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, podlegać będą zwolnieniu przedmiotowemu...

07.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski