NSA: premie pieniężne dla kontrahenta są jak rabat

Premia pieniężna udzielona kontrahentowi obniża VAT podobnie jak rabat - orzekł w poniedziałek NSA w uchwale siedmiu sędziów. Sąd dodał, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można...

26.06.2012

Zwrot z tytułu rękojmi bez VAT

Otrzymana przez kupujacego kwota zwrotu kosztów naprawy z tytułu rękojmi nie stanowi przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

22.06.2012

Uczelnia zapłaci podatek za wynajęty lokal

Nieruchomość uczelni wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 maja 2012 r.

20.06.2012

Ocena ryzyka kredytowego jest zwolniona z VAT

Usługi oceny i monitorowania ryzyka pożyczkowego (kredytowego) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, jako usługi będące elementem usługi finansowej. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we...

19.06.2012

Import samochodu typu pick-up podlega akcyzie

Tak wyposażenie jak i wykończenie wnętrza jest jednym z elementów, które należy wziąć pod uwagę dokonując oceny zasadniczego przeznaczenia pojazdu samochodowego. Inne bowiem może być wykończenie...

19.06.2012

"Objęcie udziałów" wymaga wykładni systemowej

Przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten...

18.06.2012

Umorzona zaległość podatkowa nie jest przychodem

Umorzenie zaległości podatkowej w podatku rolnym lub w podatku od nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

14.06.2012