Wynagrodzenie biegłego nie może być ustalone "z góry"

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy do określenia wartości rynkowej nieruchomości, stosuje się przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu...

02.08.2012

Ważne jest posiadanie a nie wykorzystywanie

Dla celów podatku od nieruchomości obiekt niewykorzystywany faktycznie w danym momencie do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się już za związany z działalnością, bowiem definicja ustawowa...

01.08.2012

Zakup ekspektatywy nie daje prawa do ulgi

Przeznaczenie środków z tytułu sprzedaży domu na zakup ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa, warunkującym skorzystanie z prawa do zwolnienia...

30.07.2012

Bilety na gokarty z podstawową stawką VAT

Sprzedaż biletów wstępu uprawniających do korzystania z gokartów na wynajmowanej krytej powierzchni, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 23 proc. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od...

30.07.2012

Wydatki na aplikację nie są kosztem podatkowym

Koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć...

25.07.2012

Nie każdy może złożyć wniosek o interpretację

Wniosek o interpretację indywidualną może złożyć tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogłaby skorzystać z gwarancji, że zastosowanie się do uzyskanej interpretacji nie może jej szkodzić....

23.07.2012

Nie odliczysz VAT od paliwa do motocykla

Zdaniem organów podatkowych, ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od zakupu pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu mają również zastosowanie do motocykli.

20.07.2012

Nieznajomość prawa nie zawsze szkodzi

Organ podatkowy rozstrzygając czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia opłaconych w Niemczech przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może domagać się od strony wskazania...

18.07.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski