Administrowanie ZFŚS nie podlega VAT

Czynności podejmowane przez pracodawcę w ramach ZFŚS na rzecz osób uprawnionych, finansowane w części przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu, nie mieszczą się w pojęciu odpłatnego...

03.10.2012

Podatnik powinien sprawdzić swojego kontrahenta

Do pozbawienia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego istotne jest ustalenie, że na podstawie obiektywnych okoliczności powinien wiedzieć, że transakcje, w których uczestniczy stanowią...

03.10.2012

Badanie zatrzymanych przez policję bez VAT

Usługi polegające na badaniu osoby zatrzymanej przez policję, a następnie wydaniu zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach medycznych do umieszczenia tej osoby w pomieszczeniu dla osób...

28.09.2012

Warunki formalne nie decydują o zwolnieniu podatkowym

Pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 proc., skoro zwrócił podróżnemu podatek, ale nie dopełnił warunków formalno administracyjnych, powoduje obciążenie podatnika podwójną kwotą podatku....

28.09.2012

O zapłacie VAT decyduje ryzyko strat

Wobec zaewidencjonowania i rozliczenia przez podatnika, podatku od towarów i usług w kwocie niższej niż wykazana w fakturach przekazanych kontrahentom, różnica pomiędzy tymi dwiema wielkościami...

26.09.2012

Najwyższa stawka może też objąć część budynku

Związanie tylko części budynku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie wywołuje obowiązku opodatkowania najwyższą stawką podatkową całości tego budynku. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 14...

25.09.2012

Każdy dozwolony podział zysku wyklucza opodatkowanie

Każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Takie stanowisko wynika z...

24.09.2012

Usługi assistance podlegają zwolnieniu z VAT

Usługi assistance świadczone przez spółkę w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 maja 2012 r. oraz z wyroku WSA w...

24.09.2012