SSE: podatnik nie może wybierać terminu zwolnienia

Podatnik nie ma uprawnienia do jednostronnego kształtowania terminu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia na działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (sse). Tak orzekł NSA w wyroku z 5...

31.12.2012

Aport akcji do spółki osobowej nie jest opodatkowany

Wniesienie do spółki osobowej aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością...

17.12.2012

Kompensata wierzytelności wyklucza szybszy zwrot VAT

Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, podatnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...

14.12.2012

Fiskus może żądać od kontrahenta nie tylko faktur

Organ podatkowy może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą, przedstawienia wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich...

11.12.2012