Strona musi wiedzieć o zawieszeniu przedawnienia

Czynności przerywające bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego winny być oceniane z uwzględnieniem art. 2 Konstytucji i tego czy podatnik miał wiedzę o ich wdrożeniu. Takie stanowisko...

24.10.2012

Nagrody z zysku netto nie są kosztem podatkowym

Firma nie może powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych mu z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu...

23.10.2012

Organ nie może doręczyć kserokopii decyzji

Wymóg doręczenia spełniony jest wówczas, gdy strona otrzyma oryginał decyzji zawierający wszystkie wymagane w Ordynacji podatkowej elementy. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 4...

19.10.2012

Spłata na rzecz byłego męża zwalnia przychód z PIT

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia części odziedziczonego mieszkania w przypadku przeznaczenia go na spłatę byłego męża za należną mu połowę własnego mieszkania korzysta ze zwolnienia z podatku...

15.10.2012

Teściowa skutecznie odbierze pismo

Okoliczności związane z przekazaniem pisma adresatowi nie mogą być podstawą obalenia domniemania doręczenia pisma. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 8 sierpnia 2012 r.

15.10.2012

Przyszły rolnik może sprzedać grunt bez podatku

Dla oceny charakteru planowanej sprzedaży gruntu nie ma znaczenia deklarowany przez stronę zamiar rozpoczęcia produkcji rolniczej. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Opolu z 25 kwietnia 2012 r.

12.10.2012

Opłaty za prom nie podlegają ustawie o VAT

Opłaty za korzystanie z przeprawy promowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej, pobierane przez zarząd powiatu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

12.10.2012

Nagrody w „quizach wiedzowych” są opodatkowane

Uzyskamy przychód w związku z otrzymaniem nagród rzeczowych w ramach akcji promocyjnych w postaci tzw. quizów wiedzowych nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w...

11.10.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski