Fiskus może żądać od kontrahenta nie tylko faktur

Organ podatkowy może żądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą, przedstawienia wszelkich dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich...

11.12.2012

Komornikowi także należy się wynagrodzenie

Komornikowi sądowemu będącemu płatnikiem należy się wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 30...

03.12.2012

Kara umowna nie jest wyłączona z przychodów

Brak jest podstaw do przyjęcia, iż kwota kary umownej podlega, na mocy art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, wyłączeniu z przychodów podatkowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 30...

29.11.2012

"Możliwość" nie jest opodatkowana

W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Takie stanowisko wyraził WSA we Wrocławiu w wyroku z 19...

29.11.2012

Ksiądz nie uchroni podatnika od karnej stawki

Podatnik, który jako źródło przychodu wskaże pożyczkę od księdza nie może liczyć na to, że fiskus nie zastosuje wobec niego sankcyjnej stawki opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 7...

24.11.2012