WSA: nie ma zgody, nie ma przychodu

Skoro nie zostało wykazane, że doszło do skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu, to nie ma podstawy do przyjęcia, że podatnik osiągnął z tego tytułu przychód. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w...

06.02.2013

KUP: nazwa i rodzaj kredytu nie mają znaczenia

Ustawa o PIT nie uzależnia zaliczenia odsetek od kredytów zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów (KUP) od klasyfikacji czy nazwy tych kredytów. Takie...

31.01.2013

CIT dopiero od dnia wpisu do KRS

W okresie od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu do dnia poprzedzającego wpis do KRS podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej. Takie stanowisko wynika z wyroku...

31.01.2013

Za dojazd do pracy pracownik nie zapłaci podatku

Gdy wartości nieodpłatnych świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika - brak jest podstaw do ustalenia dla tegoż pracownika kwoty przychodu uzyskanego...

30.01.2013

Właściwy czas na zgłoszenie wniosku o upadłość

Jeśli zarządzający spółką podejmuje ryzyko naprawy finansów spółki, to musi to czynić ze świadomością odpowiedzialności z tym związanej i liczyć się z tym, że w przypadku dokonania błędnej oceny...

28.01.2013

Odsprzedaż mediów nie jest elementem najmu

Jeśli zgodnie z umową najmu strony tej umowy odrębnie rozliczają (fakturują) czynsz z tytułu korzystania z lokalu i opłaty z tytułu mediów, nie ma podstaw do przyjęcia, że wynajmujący świadczy na...

28.01.2013

Ze zwolnienia korzystają tylko przychody beneficjenta

Otrzymywane na podstawie umowy o pracę wynagrodzenie w części finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nie korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46...

23.01.2013
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski