W przedmiotowej sprawie spółka otrzymała dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Planuje jednak przeniesienie niektórych maszyn i pracowników związanych z inwestycją objętą pierwszym zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie SSE do lokalizacji związanej z inwestycją objętą drugim zezwoleniem. Na ich miejsce w lokalizacji związanej z pierwszym zezwoleniem zostaną nabyte inne nowe maszyny i zatrudnieni nowi pracownicy w ilości spełniającej kryteria określone w zezwoleniach.

Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko spółki, iż w przypadku przeniesienia maszyn produkcyjnych dotychczas usytuowanych w lokalizacji objętej pierwszym zezwoleniem do lokalizacji objętej drugim zezwoleniem, a ponadto w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy przez pracowników dotychczas wykonujących pracę w obrębie lokalizacji objętej zezwoleniem 1 do lokalizacji objętej zezwoleniem 2, nadal będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT działając na terenie SSE w oparciu o zezwolenie 1.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 grudnia 2012 r., IPTPB3/423-328/12-4/KJ, LEX nr 161824

Komentarz do interpretacji czytaj w Rzeczpospolitej

Czytaj także:

SSE: podatnik nie może wybierać terminu zwolnienia

SSE: momentu poniesienia kosztów inwestycji nie określa metoda kasowa

Specjalna strefa ekonomiczna nie pozbawia statusu podatnika