Orzeczenie ma ogromne znaczenie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ze względu na odliczenia częściowe, jakie występują w większości gmin. Do proporcji sprzedaży (służącej do odliczeń częściowych) nie wlicza się bowiem wartości czynności niepodlegających opodatkowaniu. Dlatego też istotne jest, czy sporne opłaty zaniżają strukturę sprzedaży gminy, czy też nie.

Więcej na ten temat czytamy w Rzeczpospolitej.

Wyrok NSA z 8 lutego 2012 r., I FSK 520/12