Na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania...
Dariusz Strzelec
15.09.2009
Od września ceny żywności zaczną rosnąć, jednak tempo wzrostu będzie znacznie wolniejsze niż miało...
Aneta Mościcka
15.09.2009
Pomysł rządu, by już od przyszłego roku firmy obciążyć obowiązkiem rozliczenia podatków za swoich...
Aneta Mościcka
14.09.2009
Mam prowadzić ewidencję sprzedaży dla celów podatku dochodowego ryczałtowego. Jestem objęta...
Marek Jurek
11.09.2009
Przedmiotem umw najmu są najczęściej nieruchomości. W niektrych przypadkach ich wynajem może zostać...
Tomasz Krywan
11.09.2009
Od przyszłego roku pracownicy nie będą musieli wypełniać i wysyłać rocznego rozliczenia PIT, gdyż...
Aneta Mościcka
11.09.2009
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wszczęła postępowanie, podczas ktrego sprawdzi, czy...
Aneta Mościcka
09.09.2009
Rząd przyjął zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych. W projekcie tym proponuje się...
Aneta Mościcka
09.09.2009
Kodeks spłek handlowych przewiduje możliwość łączenia spłek kapitałowych polskich i zagranicznych....
09.09.2009
Komisja Nadzoru Bankowego jest zdania, że pomimo silnego pogorszenia dochodowości, sytuacja sektora...
Aneta Mościcka
08.09.2009
Kodeks spłek handlowych przewiduje możliwość łączenia spłek kapitałowych polskich i zagranicznych....
08.09.2009
W system koncesyjnym prawa dewizowego rwnolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe....
Rafał Kubiak
01.09.2009
W system koncesyjnym prawa dewizowego rwnolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe....
Rafał Kubiak
01.09.2009
29 proc. Polakw jest zdania, że przyjęcie przez Polskę euro byłoby czymś dobrym, ale 36 proc. jest...
Aneta Mościcka
31.08.2009