Od 1 lipca 2010 r. na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.) prawo do zakwaterowania żołnierza jest realizowane między innymi przez wypłatę świadczenia mieszkaniowego. Świadczenie takie jest wypłacane przez dyrektora oddziału regionalnego właściwego miejscowo dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Świadczenie mieszkaniowe jest pokrywane z dotacji mieszkaniowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 399), które wprowadza zaniechanie poboru PIT od tych dochodów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 kwietnia 2013 r.