17 kwietnia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 o godz. 11.30 odbędzie się seminarium:

„Naruszenia przepisów normujących postępowanie podatkowe – rodzaje, skutki, sposoby eksponowania, środki zaskarżenia”

Program:

11.30 – 11.45 Rejestracja uczestników
11.45 – 12.00 Wprowadzenie
Przedstawiciel Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Prezentacja prelegentów oraz tematu seminarium
Iwona Kaczorowska – Redaktor Naczelna Przeglądu Podatkowego


12.00 – 13.15 Wykład nr 1:
Prowadzący: dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy
1.Pojęcie naruszenia przepisów postępowania
2.Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie uchybień proceduralnych, jakich dopuściły się organy podatkowe
3.Sposoby usuwania nieprawidłowości w toku postępowania podatkowego
3.1.Usuwanie naruszeń proceduralnych przez organ I instancji
3.2.Usuwanie w trakcie postępowania odwoławczego
3.3.Wznowienie postępowania podatkowego, stwierdzenie nieważności
3.4.Problem konkurencyjności środków służących weryfikacji decyzji podatkowych
13.15 – 13.30 Prezentacja publikacji LEX Navigator Procedury Podatkowe

http://www.produkty.lex.pl/lex-navigator/
13.30 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.00 Wykład nr 2:
Prowadzący: dr Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy
4.Analiza wybranych nieprawidłowości
4.1. Naruszenia związane ze wstępną fazą postępowania
4.2. Naruszenia przepisów proceduralnych w trakcie postępowania dowodowego (niedopuszczanie dowodów mających istotny wpływ, nieprawidłowości związane z przeprowadzaniem dowodów, naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów)
4.3. Naruszenia przepisów o charakterze technicznym – wezwania, doręczenia
4.4. Naruszenia przepisów postępowania w trakcie postępowania odwoławczego (naruszenie przepisów dotyczących zakresu czynności dowodowych w toku postępowania odwoławczego, naruszenie przepisów związanych z przeprowadzeniem rozprawy)
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 – 16.00 Dyskusja na tematy poruszone w wykładach
16.00 Zakończenie seminarium

Prosimy o potwierdzenie przybycia:
- doradcy podatkowi: konferencja@kidp.pl
- prenumeratorzy Przeglądu Podatkowego: ikaczorowska@wolterskluwer.pl
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Polecamy publikacje:

Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe, autor: Dariusz Strzelec

Autor został zwycięzcą w konkursie dla młodych autorów publikacji profesjonalnych.