Iskos jest narzędziem, które daje administracji skarbowej naprawdę duże możliwości. Pozwala śledzić obszary działalności podatników np. po numerach NIP czy PESEL. Umożliwia pobór i analizę danych finansowo-księgowych bezpośrednio z systemów informatycznych kontrolowanych podmiotów, a aplikacja PASW Modeler jest wykorzystywana do typowania podmiotów do kontroli.

Więcej na ten temat w Gazecie Prawnej