Od 1 stycznia 2010 r. od wszystkich umw zlecenia należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie...
Magdalena Stojek-Siwińska
02.10.2009
Zawierając związek małżeński oraz decydując się na określony ustrj majątkowy należy mieć świadomość...
Dariusz Strzelec
01.10.2009
Karne odsetki za zwłokę w rozliczeniu podatku powinny wzrosnąć o 2 pkt procentowe - to jedna z...
Aneta Mościcka
30.09.2009
Obowiązek ponoszenia opłat produktowych funkcjonuje w ramach prowadzonej przez podatnikw...
29.09.2009
Ani ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z pźn. zm.)...
Karol Różycki
29.09.2009
2 decyzje, 29 postępowań w toku to efekt ostatnich działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw...
Aneta Mościcka
24.09.2009
Przedmiotem leasingu bardzo często są samochody, w tym samochody osobowe, ktrych pojęcie na...
Tomasz Krywan
24.09.2009
Często zdarza się, że podatnicy wynajmują lokal usługowy firmom. Podatnik nie uzyskuje dochodw z...
Aneta Mościcka
24.09.2009
Podatnicy często twierdzą, że nie mogą użytkować lokalu służącego do prowadzenia działalności...
Aneta Mościcka
22.09.2009
Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz...
22.09.2009
Nie wszystkie osoby fizyczne mogą korzystać z opodatkowania przychodw z pozarolniczej działalności...
Tomasz Krywan
21.09.2009
Umowa pożyczki wywołuje szereg konsekwencji podatkowych w rżnych podatkach. Mogą być one...
Dariusz Strzelec
21.09.2009