Możliwość uzyskania kredytu zabezpieczonego zwrotem podatku VAT z urzędu skarbowego została uregulowana w przepisach w tym roku. Banki mają już w ofercie kredyty tego typu.

Według wiceministra finansów Macieja Grabowskiego, "rynek zareagował szybko i pozytywnie na nową możliwość, co przekłada się na poprawę płynności w polskich firmach". Grabowski poinformował, że przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z nowego rozwiązania musi wraz z deklaracją, z której wynika zwrot VAT, złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nieodwołalne upoważnienie do przekazania należnego mu zwrotu na wskazany rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

"Upoważnienie powinno być potwierdzone przez kredytodawcę, na rzecz którego ma być dokonany zwrot podatku. Warunkiem koniecznym do zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem na wskazany rachunek, jest to, aby w dniu złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie było prowadzone postępowanie, mające na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego" - wyjaśnił.

Szefowa pionu bankowości przedsiębiorstw w banku Citi Handlowy Elżbieta Czetwertyńska poinformowała PAP, że bank ma od kilku tygodni ofertę kredytu, którego zabezpieczeniem jest zwrot VAT. Jej zdaniem zmiana wprowadzona w tym roku przez Ministerstwo Finansów otworzyła przed firmami, a tym samym przed bankiem nowe możliwości, pozwoliło na stworzenie ciekawego produktu odpowiadającego na potrzeby zwłaszcza tych firm, w których występują duże zwroty VAT i jednocześnie nieposiadających zabezpieczenia.

"Ten produkt może zainteresować szczególnie tych przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować zarządzanie płynnością firmy. Wśród takich przedsiębiorców znaleźć można przede wszystkim eksporterów i firmy prowadzące duże inwestycje. (...) Myślę, że o pierwszych efektach zainteresowania tym produktem mówić będziemy mogli dopiero pod koniec drugiego kwartału" - uważa Czetwertyńska.

Justyna Rysiak z biuro prasowego Banku Pekao poinformowała, że bank ma ofertę takiego kredytu adresowaną do korporacji, a Michał Zwoliński z biura prasowego banku PKO BP, że klienci tego banku od 2007 roku mogą skorzystać z kredytu obrotowego odnawialnego, którego źródłem spłaty jest zwrot przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku VAT. "Z racji na możliwość zwiększenia płynności finansowej firmy, zainteresowanie tego typu kredytem jest coraz większe. Zmiany prawne, które weszły w życie w tym roku, nie miały wpływu na kształt oferty +kredytu pod VAT+ w PKO Banku Polskim" - wyjaśnił Zwoliński.

Kierownik zespołu analiz podatkowych z firmy Taxcare Katarzyna Rola-Stężycka ma mieszane uczucia dotyczące kredytów zabezpieczonych zwrotem VAT. Jej zdaniem od strony ekonomicznej sens wzięcia kredytu zabezpieczonego zwrotem VAT broni się tylko przez czas oczekiwania na zwrot, wynoszący 60 dni.

"Dodatkowo zabezpieczenie następuje w związku ze wykazaniem w deklaracji kwoty do zwrotu. Banki mogą obawiać się, czy jest to kwota zasadna. Urząd skarbowy ma bowiem możliwość przeprowadzenia weryfikacji poprawności wysokości zwrotu, z czego często korzysta w ramach czynności sprawdzających. Może więc powstać sytuacja, w której okaże się, że zwrot VAT przysługuje w niższej kwocie, niż wykazanej przez przedsiębiorcę w deklaracji" - zwróciła uwagę.