5 marca 2013 r. Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawy - Ordynację podatkową, Prawo celne i Kodeks karny skarbowy.

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11) dotyczącego ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749).