"Państwowy dług publiczny na koniec 2012 r. wyniósł 840,5 mld zł wobec 815,3 mld zł na koniec 2011 r. Wg wstępnych szacunków relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła 52,7 proc. wobec 53,5 proc. na koniec 2011 r." - napisał w komunikacie resort finansów.

MF podało, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (liczony według definicji UE) na koniec 2012 r. wyniósł 886,8 mld zł wobec 859,1 mld zł na koniec 2011 r., a w relacji do PKB wyniósł 55,6 proc. wobec 56,4 proc. na koniec 2011 r.

"Jeśli odliczy się przyrost wolnych środków zgromadzonych dodatkowo na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych 2013 r., to relacja długu publicznego do PKB na koniec 2012 r. byłaby jeszcze niższa i wyniosła odpowiednio 51,9 proc. w przypadku definicji polskiej i 54,8 proc. w przypadku definicji unijnej" - podkreślono.

Dodano, że spadek relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. nastąpił po raz pierwszy od 2007 r. "Odnosząc te dane do prognoz Komisji Europejskiej dla państw UE można stwierdzić, że w 2012 r. w Polsce miał miejsce najwyższy w całej Unii Europejskiej spadek relacji długu do PKB (bez uwzględnienia Grecji, której dług został zrestrukturyzowany i Węgier, gdzie znacjonalizowano OFE)" - podało MF.

Resort finansów poinformował też, że relacja długu do PKB spadła tylko w sześciu z 27 państw UE, podczas gdy w całej UE wzrosła o 4,1 pkt proc., a np. w Wielkiej Brytanii o 4,6 pkt proc., natomiast w Hiszpanii o 19,1 pkt proc.