Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zakup towarów handlowych dokonuję w Wielkiej...
Joanna Jasińska
19.05.2010
Przepisy art. 180 oraz 181 Ordynacji podatkowej realizują koncepcję otwartego systemu środkw...
Dariusz Strzelec
17.05.2010
Wszyscy wiedzą, że udziały lub akcje mogą być przedmiotem obrotu i zazwyczaj operacje, przedmiotem...
Paweł Ziółkowski
13.05.2010
Prawidłowe zaliczenie przychodu do określonego źrdła ma znaczenie dla określenia: możliwych metod...
Prawo.pl
10.05.2010
Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich...
Adam Bartosiewicz
06.05.2010