Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega darowizna rwnież w części dotyczącej...
Dariusz Strzelec
05.01.2010
Już działają w Olsztynie Stały Sąd Polubowny oraz Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej...
Jacek Górski
04.01.2010
Co do zasady, podatek dochodowy i podatek od towarw i usług nie powinny wpływać wzajemnie na...
Edyta Głębicka
04.01.2010
Nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. Konsument ma do tego prawo, jeżeli organizator...
Aneta Mościcka
31.12.2009
Niedawna uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca wydawania tzw. milczących...
Aneta Mościcka
31.12.2009
Po nowelizacjach przepisw w ciągu ostatnich kilku lat, tak w zakresie podatku dochodowego od osb...
Edyta Głębicka
31.12.2009
Wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących niedopełnienia obowiązku wpisw do Krajowego Rejestru...
Aneta Mościcka
30.12.2009
Komentarz omawia zasady sporządzania i składania informacji podsumowujących i deklaracji Intrastat....
29.12.2009
Komentarz poświęcony jest problematyce elektronicznego składania deklaracji podatkowych, podań oraz...
Karol Różycki
29.12.2009