Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega tylko część budowlana elektrowni wiatrowej,...
Anna Olbrych
30.05.2018
Zmienią się zasady odpowiedzialności osób prawnych. Celem jest zwalczanie poważnej przestępczości...
Krzysztof Koślicki
29.05.2018
Organy podatkowe uznają, że przejazdy do pracy i z pracy wykonywane przez pracownika samochodem...
Krzysztof Koślicki
29.05.2018
VAT
Urzędy skarbowe i minister finansów skutecznie wykonywali zadania związane z poborem podatku...
Krzysztof Koślicki
29.05.2018
Celem jest uszczelnienie systemu VAT oraz ograniczenie wyłudzeń skarbowych. Prezydent Andrzej Duda...
Krzysztof Koślicki
28.05.2018
Termin na złożenie CIT-TP i PIT-TP mija z końcem września. MF pracuje jednak nad zmianą formularzy....
Krzysztof Koślicki
28.05.2018
Po kwietniu br. budżet państwa zanotował nadwyżkę. Dochody wyniosły 125,2 mld zł, a wydatki 115,8...
Krzysztof Koślicki
28.05.2018
Wydatki poniesione na kartę przedpłaconą, którą pracownicy zapłacą za posiłki, mogą być kosztem...
Krzysztof Koślicki
28.05.2018
CIT PIT
Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT podatnik nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać...
Krzysztof Koślicki
28.05.2018
Piątek, 25 maja, to dzień rewolucji w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowe obowiązki dotkną...
Krzysztof Koślicki
25.05.2018
Podatnik, mający siedzibę w Polsce, musi tutaj rozliczyć podatek. Dochody zagraniczne opodatkowuje...
Anna Olbrych
25.05.2018
W projekcie zmian ordynacji podatkowej zakłada się powołanie stanowiska rzecznika praw podatnika....
Krzysztof Koślicki
25.05.2018
Doradca podatkowy
Rozliczenia podmiotów powiązanych to jeden z priorytetów kontroli. Kontrole w tym zakresie nasilą...
Krzysztof Koślicki
25.05.2018
CIT PIT
Książka Przewodnik po dokumentacji cen transferowych pod redakcją naukową Radosława Piekarza...
Krzysztof Koślicki
24.05.2018
Dwanaście płatnych staży w Ministerstwie Finansów czeka na laureatów trzeciej edycji konkursu...
Krzysztof Koślicki
24.05.2018
Biznesmenom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjęcie łącznie 600 tys. zł...
Krzysztof Koślicki
24.05.2018
W pakiecie ustaw tzw. konstytucji biznesu wprowadzono pewne zmiany w przepisach dotyczących...
Iwona Kaczorowska
24.05.2018
Prokuratura zarzuca podejrzanym m.in.: uchylanie się od obowiązku podatkowego, nieskładanie...
Krzysztof Koślicki
23.05.2018
W 2018 roku liczba wszczętych wobec menedżerów firm postępowań karnych skarbowych może wynieść...
Krzysztof Koślicki
23.05.2018
Nie można realizować celów mieszkaniowych na działce wbrew postanowieniom ustawy orzekł Naczelny...
Anna Olbrych
23.05.2018
Rząd przyjął we wtorek zmiany w przepisach o podatku akcyzowym. Zmienione zostaną m.in. zasady...
Krzysztof Koślicki
22.05.2018
Wiadomość z Krajowej Informacji Skarbowej, rozmowa z pracownikiem urzędu i broszury Ministerstwa...
Krzysztof Koślicki
22.05.2018
Deficyt budżetu państwa zrealizowano w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie...
Krzysztof Koślicki
22.05.2018
Osobą uprawnioną do odbioru korespondencji spółki jest jej prokurent lub osoba przez nią...
Anna Olbrych
22.05.2018
200 telefonicznych donosów wpłynęło do MF przez 18 pierwszych dni funkcjonowania nowego systemu...
Krzysztof Koślicki
21.05.2018
Pracodawca, wykupując szeroki zakres ubezpieczenia dla pracownika oddelegowanego do pracy za...
Anna Olbrych
21.05.2018
Formularze CIT/TP i PIT/TP trzeba złożyć przed końcem września. Najprawdopodobniej jednak wzór...
Krzysztof Koślicki
21.05.2018
Niemal 65 proc. ankietowanych firm korzysta z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i...
Krzysztof Koślicki
21.05.2018
Obciążanie piw smakowych wyższym opodatkowaniem niż tradycyjnego piwa o takiej samej zawartości...
Rafał Bujalski
21.05.2018
Rząd pracuje nad projektem ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych....
Krzysztof Koślicki
19.05.2018