Rada Przedsiębiorczości twierdzi, że głównym przedmiotem zainteresowania autorów Polskiego Ładu jest podział i redystrybucja, nie zaś sfera produkcji. Tymczasem osiąganie celów strategicznych Polski wymaga wzrostu opartego na inwestycjach i innowacjach.

Według rady proponowane rozwiązania spowodują, że redystrybucja nastąpi od aktywnych uczestników rynku pracy do tych pasywnych. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko najmniej zarabiający, polska klasa średnia będąca motorem rozwoju gospodarczego straci.

Niekorzystne rozwiązania

Zdaniem przedsiębiorców wyraźnie jest to widoczne w proponowanych rozwiązaniach podatkowo-składkowych. Korzyści osiągane przez rodziny w wieku emerytalnym mają wynieść aż 11,3 mld zł, podczas gdy większość rodzin w wieku produkcyjnym poniesie łącznie straty w wysokości 6,2 mld zł.

Czytaj też: MF: To nie podwyżka podatków, bo Polski Ład to ubytek dla sektora finansów publicznych>>
 

Rada Przedsiębiorczości wskazuje, że reforma kładzie nacisk na stymulację popytu i zwiększenie korzyści pewnej grupy podatników przy równoczesnym obciążeniu pozostałych grup. Nie przewiduje z kolei zbyt wielu rozwiązań propodażowych. 

Według niej korzyści z proponowanego w Polskim Ładzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku i wyższego drugiego progu, zniwelowane zostaną przez liniowy sposób naliczania składki zdrowotnej. Rozwiązanie to uderza zwłaszcza w klasę średnią, a tym samym osłabia kluczowe sektory polskiej gospodarki. W świetle rządowej propozycji nie tylko pracownicy, lecz także przedsiębiorcy mają odprowadzać ujednoliconą, 9-procentową stawkę od podstawy opodatkowania. A ponieważ nie będą jej mogli odliczyć, efektywna stawka podatku – czyli kwota, którą realnie odprowadzają w daninach – wzrośnie. Lepszym rozwiązaniem byłby ustalenie wysokich kosztów uzyskania przychodu, ale taka propozycja nie pada w rządowym dokumencie.

Rada dodaje, że w podobnej sytuacji znajdą się osoby prowadzące działalność gospodarczą, które dotąd płaciły zryczałtowaną składkę zdrowotną. "Ich realne obciążenia też znacząco wzrosną. Najlepiej zarabiający zapłacą nawet kilkunastokrotnie więcej.,

 


"