- Utworzenie uczelni, która będzie kształciła dla resortu finansów wysoko wykwalifikowane kadry, to odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stale dostosowujemy nasze działania i usługi do potrzeb obywateli tak, aby były one nowoczesne, przyjazne i wygodne oraz wychodziły naprzeciw zmieniającym się trendom. Do tego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie naszych pracowników – powiedział minister Kościński. Zaznaczył, że możliwość specjalistycznego kształcenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest niezbędna również dla skutecznego dbania o stabilne i efektywne finanse publiczne.

MF: Ulgi dla firm na innowacyjność już w przyszłym roku>>

 

Kuźnia kadr dla KAS

Z kolei - jak wskazał szef resortu edukacji i nauki - "łączymy siły i wspólnie z resortem finansów działamy, by powstała nowoczesna uczelnia z szerokim programem nauczania, stawiająca przede wszystkim na jego wymiar praktyczny"

Podkreślono, że tworzony program nauczania będzie łączyć wiedzę m.in z prawa, administracji, nauk społecznych. Przede wszystkim studenci już podczas nauki będą mogli odbywać praktyki w instytucjach podległych ministrowi finansów, funduszy i polityki regionalnej.

- W Krajowej Administracji Skarbowej realizowany jest program Klient w centrum uwagi KAS. Chcemy być administracją nowoczesną, stawiającą na cyfryzację, zapewniającą wysoką jakość obsługi naszych klientów" - wskazała zastępca szefa KAS Anna Chałupa. - Zależy nam, żeby pracownicy KAS byli jeszcze bardziej kompetentni, świadomi, ale także pewni swojej wiedzy i umiejętności - dodała.

 

Praktycy wykładowcami

Zarówno Kościński jak i Czarnek podkreślili, że wykładowcami na nowej uczelni będą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego oraz wybitni specjaliści. Zaznaczono, że nowa instytucja będzie kształcić w szeroko rozumianym zakresie skarbowości, oferując studia o profilu praktycznym i specjalistycznym. Uczelnia - jak wskazano - będzie też stanowić forum dialogu o finansach publicznych oraz będzie prowadzić badania z zakresu administracji skarbowej, analizy podatkowe i działalność wydawnicza. Jej celem podstawowym - jak powiedział minister finansów - jest wsparcie wzrostu efektywności działania MF i KAS.

- Oczekiwanymi korzyściami z utworzenia szkoły wyższej resortu finansów są przede wszystkim: rozwój kompetencji obecnych i przyszłych pracowników, wzrost efektywności administracji skarbowej, budowanie lepszych kontaktów z klientami" - powiedział Kościński.(ms/pap)