W stanie prawnym obowiązującym przed 17 lipca 2010 r. w zasadzie nie ulegało wątpliwości, że do...
Adam Bartosiewicz
19.10.2010
Na skutek błędu w poleceniu przelewu (nazwa beneficjenta nie zgadzała się z numerem rachunku)...
Jan Lis /KW
18.10.2010
W trakcie postępowań dotyczących dochodw nieujawnionych powstaje szereg problemw, w szczeglności...
Dariusz Strzelec
18.10.2010
Prawo umożliwiające odliczenie pełnego VAT od zakupu i leasingu aut z kratką oraz paliwa do nich...
Jan Lis /KW
15.10.2010
Komisja Europejska chce wprowadzenia w Unii podatku od działalności finansowej (tzw. PDF). Jeżeli...
Jan Lis /KW
15.10.2010
W sensie prawnym zmiana ciężarw podatkowych wpływa na wykonywanie już zawartych (rwnież w trybie...
Jan Lis /KW
14.10.2010
Zmiana stawek VAT, oprcz oczywistego efektu ekonomicznego, wywoła tez nakład prac...
Jan Lis /KW
13.10.2010
Kaspersky Lab Polska informuje o ataku phishingowym skierowanym przeciwko użytkownikom popularnego...
Jan Lis /KW
13.10.2010
Komentarz omawia wymogi formalne, jakim winny odpowiadać pisma strony lub uczestnika postępowania...
12.10.2010
Komentarz dotyczy zdolności postulacyjnej strony i pełnomocnikw w postępowaniu przed sądami...
11.10.2010
Powszechne stało się organizowanie pracownikom imprez integracyjnych. W związku z tym pojawia się...
Jan Lis /KW
11.10.2010
Gdy inwestorzy mwią o Chinach, często mają skłonność do koncentrowania się na tematach...
Jan Lis
11.10.2010
Wpis do KRS-u ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem odpowiedzialność z art. 116...
Michał Malinowski
08.10.2010
Podmiot prowadzący skład podatkowy będzie musiał wskazać w ewidencji wyrobw akcyzowych numer...
Michał Malinowski
08.10.2010