Trudno zaprzeczyć, że internet daje właściwe nieograniczone możliwości wymiany poglądów na wszelkie możliwe tematy. Jednak w przypadku osób wykonujących zawód zaufania publicznego swoboda wyrażania swoich poglądów nie jest całkiem nieskrępowana.  Ograniczenia wynikają z przepisów regulujących zasady wykonywania tych profesji.

W przypadku doradców podatkowych zapisy w tej sprawie znajdują się w Zasadach Etyki. W rozdziale IX zatytułowanym „Stosunki pomiędzy doradcami podatkowymi” znajduje się ogólny zapis, zgodnie z którym doradca podatkowy obowiązany przestrzegać zasad lojalności i koleżeństwa wobec innego doradcy podatkowego lub spółki doradztwa podatkowego. Do publicznych wypowiedzi, w tym w internecie, można zastosować przepis, który mówi, że doradca nie powinien wypowiadać publicznie negatywnych opinii wartościujących o osobie lub pracy czy dziełach innego doradcy podatkowego. Kodeks etyki dopuszcza jednak rzeczowe odnoszenie się do argumentów bądź poglądów prezentowanych przez innego doradcę podatkowego. W relacjach z klientem doradca podatkowy może przedstawić na jego życzenie własną opinię na temat sprawy zaopiniowanej wcześniej przez innego doradcę, ale bez kwestionowania jego umiejętności i z dopuszczeniem oceny przedstawionych przez niego argumentów i z uzasadnieniem swego stanowiska.

Zasady etyki odnoszą się także do oceny przez doradcę samorządu, do którego przynależy. Doradca jest uprawniony do - w miarę możliwości niepublicznego - zwrócenia uwagi organom samorządu lub innemu doradcy podatkowemu naruszającemu powyższe zasady. Ewentualne skargi na innych doradców podatkowych oraz stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu przez nich zawodu doradca podatkowy powinny kierowa wyłącznie do odpowiednich organów samorządu, z powiadomieniem doradcy podatkowego, którego dotyczą. Kodeks etyki stanowi także, że każdy członek Izby może wypowiadać się na temat działań bądź zaniechań samorządu doradców podatkowych, ale te wypowiedzi powinien kierować do jego organów w rzeczowej formie, wskazując inne rozwiązanie problemu bądź proponując inny sposób działania.