Komentarz dotyczy zdolności postulacyjnej strony i pełnomocnikw w postępowaniu przed sądami...
11.10.2010
Gdy inwestorzy mwią o Chinach, często mają skłonność do koncentrowania się na tematach...
Jan Lis
11.10.2010
Powszechne stało się organizowanie pracownikom imprez integracyjnych. W związku z tym pojawia się...
Jan Lis /KW
11.10.2010
Wpis do KRS-u ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem odpowiedzialność z art. 116...
Michał Malinowski
08.10.2010
Podmiot prowadzący skład podatkowy będzie musiał wskazać w ewidencji wyrobw akcyzowych numer...
Michał Malinowski
08.10.2010
W niniejszym komentarzu autor porównuje stawki obu podatków dochodowych ze stawką podatku od...
Krzysztof Majczyk
07.10.2010
Nagrodę Izydora, przyznawaną w tym roku po raz pierwszy, otrzymało Ministerstwo Finansw za system...
Jolanta Mazur
07.10.2010
Rada Polityki Pienięznej na wrześniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe na...
Michał Malinowski
06.10.2010
Usługi transportowe w świetle ustawy o VAT są podzielone na dwa rżne typy. Ustawodawca przewidział...
05.10.2010
Instytucje rękojmi i gwarancji uregulowane w prawie cywilnym nie pozostają bez wpływu na prawo...
Grzegorz Mazur
04.10.2010
Pojęcie ,,ceny transferowe nawiązuje do transakcji między podmiotami powiązanymi. W tego rodzaju...
Jan Lis
04.10.2010