Obecnie rolnicy mogą wytwarzać a następnie sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce.

Przygotowany przez senatorów projekt zakłada, że przychody uzyskane przez rolników ze sprzedaży żywności wytworzonej w ich gospodarstwach rolnych będą zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 10 tys. zł rocznie. Chodzi o sprzedaż na terenie własnego gospodarstwa wyprodukowanych samodzielnie artykułów, takich jak pieczywo, wędliny, dżemy czy sery.

Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, czyli np. napojów alkoholowych oraz do przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.