Pełny i nieskrępowany wgląd wszystkich organów MF w finanse podatników zapisano w projekcie założeń noweli ordynacji podatkowej.

Jak uzasadnia resort, dostęp do tych informacji ma szczególne znaczenie dla skuteczności zwalczania naruszeń prawa w zakresie zaniżania podstaw opodatkowania i nieujawniania źródeł pochodzenia przychodów i majątku.

Jednak proponowane zmiany zgodnie krytykują przedstawiciele banków, przedsiębiorców i eksperci. Wskazują, że oznaczałoby to koniec tajemnicy bankowej, narażenie firm na ujawnienie tajemnicy handlowej.

Entuzjastą pomysłu MF nie jest też kancelaria premiera, która domaga się, by resort szerzej uzasadnił konieczność zmian i ich skutki. Propozycja budzi też poważne wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji.

rda/